Condicions generals de venda

1.- DEFINICIONS

1.1.- Tots els contractes de compravenda de béns (en endavant "Producte o article") entre Xarcuteria Roca i el comprador es regiran per les presents condicions generals de venda, excepte en totes aquelles condicions particulars que hagin estat expressament acordades entre Xarcuteria Roca i el comprador mitjançant contracte.

1.2.- Es considerarà que les presents Condicions Generals de Venda s'han comunicat al comprador en el moment que aquest signi el contracte o un document de comanda o factura, acompanyat d'aquestes condicions.

1.3.- Aquestes condicions s'apliquen a totes les vendes de productes i prestacions de serveis i prevaldran sobre qualsevol altra condició a la qual es faci referència en una comanda del comprador o en una altra correspondència, llevat d'acord específic entre Xarcuteria Roca i el comprador.

2.- PRESSUPOST

2.1.- Un pressupost presentat per Xarcuteria Roca no constitueix una oferta i Xarcuteria Roca es reserva el dret a retirar o modificar-lo abans de l'acceptació de la comanda per part del comprador.

3.- PREUS

3.1.- Els preus pressupostats NO inclouen duanes, taxes, cànons o altres càrregues fiscals que s'hagin d'aplicar als productes o serveis subministrats, per un govern o altres autoritats.

4.- CONDICIONS DE PAGAMENT

4.1.- Tots els pagaments seran contrareembors, en efectiu o amb targeta de crèdit/dèbit. Altres formes de pagament s'hauran de pactar.

5.- ANUL·LACIÓ DE COMANDES

5.1.- Si necessites anul·lar la teva comanda, posa't en contacte amb el nostre servei d'atenció al client al 972 773 921 o a través del correu xarcuteriaroca@xarcuteriaroca.com.

6.- TERMINI DE LLIURAMENT

6.1.- El lliurament de la comanda complirà les condicions indicades en el contracte o confirmació de la comanda, el comprador ha d'especificar el lloc de lliurament. Les despeses de transport es gravaran en la factura de venda, sempre seran a càrrec del comprador a excepció de pactar-se de manera diferent o que l'import de la compra arribi a un mínim de 45 €.

7.- RECEPCIÓ DEL PRODUCTE

7.1.- Un cop rebut el producte el comprador ha de verificar el contingut del mateix i en cas de defectes i/o faltes imputables a Xarcuteria Roca, el comprador disposarà de 72 hores a partir de la recepció del producte (A partir de la signatura del document de recepció del transportista), transcorregut aquest període, Xarcuteria Roca considera que la comanda ha estat acceptada.

8.- PROTECCIÓ DE DADES

8.1.- Xarcuteria Roca i el Comprador es comprometen a complir totes les obligacions legals en matèria de protecció de dades de caràcter personal.